Memoriál Richarda Knolla, Memoriál Karla Podhajského

21.02.2011 14:16

Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul "Všestranný vítěz ČR 19..". Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACT. Druhý pes, uspěje-li v I. ceně, obdrží titul Res.CACT. Tituly se zadávají pro všechna plemena. Na MRK se psi kvalifikují na základě výsledků z VZ. Soutěží se podle zkušebního řádu pro MKP.
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul "Vítěz MKP". Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACIT (čekatelství Mezinárodního šampiona práce) a titul CACT (čekatelství Šampiona práce ČR). Druhý pes uspěje-li v I. ceně obdrží titul Res. CACIT a Res.CACT. Titul CACT a Res.CACT se zadává pro všechny zúčastněná plemena, pokud získají I. cenu.
MKP se zúčastní 20 psů (10 psů z ČR a 10 ze zahraničí). Z ČR se psi kvalifikují z MRK. Pokud se nepřihlásí 10 psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR.

Předmět

nejnižší známky

koeficient

maximální
počet bodů

I.

II.

III.

PRÁCE V LESE
1. Přinášení lišky přes překážku


2


2


1


2


8

2. Šoulačka s odložením

2

2

1

4

16

3. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře

a) vodič

3

2

2

6

24

b) oznamovač

3

2

2

8

32

c) hlasič

3

2

2

10

40

d) hlasitý oznamovač

3

2

2

9

36

4. Přinášení vlečené lišky a zajíce na dálku v lese

3

2

2

5

20

5. Vyhánění zvěře z houštin

2

2

1

3

12

6. Slídění

3

2

2

3

12

7. Dohledávka pohozené lišky

3

2

1

4

16

8. Chování na stanovišti

3

2

1

2

8

9. Vodění na řemeni

3

2

1

2

8

10. Poslušnost

3

2

2

5

20

CELKEM

128

96

64

160

PRÁCE VE VODĚ
1. Ochota k práci v hluboké vodě


3


2


1


3


12

2. Přinášení kachny z hluboké vody

3

2

2

3

12

3. Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí

2

2

1

5

20

4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí

2

2

1

4

16

5. Poslušnost

3

2

1

3

12

CELKEM

58

43

29

72

PRÁCE V POLI
1. Společný hon


2


2


1


5


20

2. Hledání

3

3

2

6

24

3. Vystavování

3

3

2

8

32

4. Postupování

2

2

1

4

16

5. Nos

3

3

2

10

40

6. Klid před zvěří pernatou

3

2

1

2

8

7. Klid před zvěří srstnatou

3

2

1

3

12

8. Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté

3

2

2

5

20