CHS z Mečkovské skály

Chovatelská stanice MDO, NDO, MOK - https://meckovskaskala.wz.cz/