Jarní svod loveckých psů

02.02.2011 00:00

Jeho absolvování je podmínkou pro účast psa na loveckých zkouškách. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Jedná se  o jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Kontroluje se výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a barva srsti, zuby,  skus a také povaha. Vyznačí se případné nežádoucí vady. O účasti psa na jarním svodu se provede zápis do průkazu původu.

Jarní svody pořádají jednotlivé Okresní (Obvodní) myslivecké spolky (OMS) každý rok zpravidla na jaře (přibližně v termínech duben – květen). Pro účast na svodu kontaktujte nejbližší OMS, kde Vám podají podrobnější informace o místě a termínu svodu, příp. zašlou přihlášku (seznam OMSů i s kontakty najdete na www.cmmj.cz nebo včasopise Myslivost). Jarního svodu psů se však můžete účastnit kdekoliv v republice, účast ve Vašem okrese není podmínkou.

JS lze absolvovat též vrámci výběru do chovu na Klubových a speciálních výstavách KCHVO.