Zkoušky

Memoriál Richarda Knolla, Memoriál Karla Podhajského

21.02.2011 14:16
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul "Všestranný vítěz ČR 19..". Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACT. Druhý pes, uspěje-li v I. ceně, obdrží titul Res.CACT. Tituly se zadávají pro všechna plemena. Na MRK se psi kvalifikují na základě výsledků z VZ....

Lesní zkoušky ohařů – LZ

21.02.2011 14:14
Absolvováním těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebiltenost k dohledávání zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.   Předmět nejnižší známky ...

Speciální zkoušky z vodní práce ohařů - VP

21.02.2011 14:13
Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblasti s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných, podmínkách. Z hlediska snížení vysokých ztrát postřelené vodní zvěře je...

Podzimní zkoušky ohařů - PZ

21.02.2011 14:12
Podzimní zkoušky jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Těchto zkoušek se mohou zúčastnit všichni ohaři, bez ohledu na věk a již dříve absolvované jiné zkoušky.   ...

Zkoušky vloh ohařů - ZV

21.02.2011 14:12
Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska konstroly dědičnosti vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby...

Jarní svod loveckých psů

02.02.2011 00:00
Jeho absolvování je podmínkou pro účast psa na loveckých zkouškách. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Jedná se  o jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Kontroluje se výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a...